Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụngSo sánh sản phẩm

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG

Các điều khoản và điều kiện này chi phối tất cả người dùng của trang web www.phcoker.com. Những điều này phải được thỏa thuận trước khi bất kỳ giao dịch mua nào có thể được thực hiện.     

Tất cả các khoản thanh toán bằng e-Check/ACH sẽ được trả cho phcoker, Inc.

Tôi cho phép phcoker.com khởi tạo một ACH/ghi nợ điện tử duy nhất vào tài khoản của tôi với số tiền trong đơn đặt hàng của tôi từ thông tin tài khoản ngân hàng được cung cấp vào ngày đặt hàng của tôi. Tôi đồng ý rằng các giao dịch ACH mà tôi cho phép tuân thủ tất cả các luật hiện hành. Các khoản thanh toán được thực hiện sau 11 giờ đêm theo giờ Thái Bình Dương sẽ được áp dụng kể từ ngày làm việc tiếp theo. Để hoàn tất quá trình thanh toán, hãy nhấp vào nút “Đặt hàng”. Sau khi thanh toán được ủy quyền, không thể có bất kỳ thay đổi hoặc chỉnh sửa nào.

Bạn nên in một bản sao của ủy quyền này và lưu giữ nó để lưu hồ sơ.

Sử dụng trang web của chúng tôi

Trừ khi được quy định khác, việc bạn sử dụng Trang web này chịu sự điều chỉnh của Điều khoản và Điều kiện Thỏa thuận sử dụng này và Chính sách quyền riêng tư của www.phcoker.com, được kết hợp ở đây bằng tài liệu tham khảo này. Khi sử dụng Trang web này, bạn bị cấm sửa đổi, phân phối, truyền tải, sao chép, xuất bản, cấp phép, chuyển giao hoặc bán bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được hoặc xem trên Trang web này. Tuy nhiên, bạn có thể hiển thị, tải xuống hoặc in các bản cứng của bất kỳ tài liệu nào có trên Trang web này để sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn miễn là bạn không sửa đổi nội dung hoặc xóa bất kỳ thông báo bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác. Bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với thông tin có trên Trang web này đều bị cấm nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Sử dụng thông tin

Trang web này cung cấp thông tin, mặc dù hữu ích nhưng không được sử dụng để thay thế cho lời khuyên của các cố vấn của riêng bạn. Thông tin có sẵn từ Trang web này KHÔNG nhằm mục đích sử dụng để chẩn đoán hoặc điều trị bất kỳ tình trạng hoặc bệnh tật nào. Các sản phẩm trên trang web này chỉ được bán cho mục đích nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Thông tin được cung cấp trên trang web này và các sản phẩm được cung cấp trên trang web này chỉ dành cho nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trong ống nghiệm. Các sản phẩm này không phải là thuốc hoặc dược phẩm và chúng chưa được FDA chấp thuận để ngăn ngừa, điều trị, chẩn đoán, giảm nhẹ hoặc chữa khỏi bất kỳ bệnh tật hoặc tình trạng y tế nào.

TẤT CẢ CÁC BÀI VIẾT VÀ THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB NÀY CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH THÔNG TIN VÀ GIÁO DỤC.

Các sản phẩm được cung cấp trên trang web này không dành cho người hoặc động vật dưới bất kỳ hình thức nào.

www.phcoker.com có ​​quyền sửa bất kỳ điểm không chính xác hoặc lỗi đánh máy nào trong thông tin được đăng trên Trang web này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những lỗi đó. Thông tin có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo và giá cả cũng như tính sẵn có của hàng hóa và dịch vụ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

KHUYẾN CÁO

BẠN PHẢI TRÊN 21 TUỔI ĐỂ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Các sản phẩm chúng tôi cung cấp chỉ dành cho SỬ DỤNG NGHIÊN CỨU TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM IN-VITRO. Các sản phẩm KHÔNG DÀNH CHO CON NGƯỜI, ĐỘNG VẬT SỬ DỤNG HOẶC TIÊU THỤ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

Các sản phẩm được cung cấp trên trang web này KHÔNG DÙNG ĐỂ CHẨN ĐOÁN, CHỮA BỆNH, GIẢM THIỂU, ĐIỀU TRỊ hoặc PHÒNG NGỪA BỆNH.

Khi mua bất kỳ mặt hàng nào trong số này, khách hàng thừa nhận rằng có những rủi ro liên quan đến việc tiêu thụ hoặc phân phối các sản phẩm này.

Những hóa chất này KHÔNG nhằm mục đích sử dụng làm phụ gia thực phẩm, thuốc, hóa chất gia dụng hoặc các ứng dụng không phù hợp khác.

Việc liệt kê một tài liệu trên trang web này không cấu thành giấy phép sử dụng tài liệu đó vi phạm bất kỳ bằng sáng chế nào.

Tất cả các sản phẩm sẽ chỉ được xử lý bởi các chuyên gia NGHIÊN CỨU hoặc PHÒNG THÍ NGHIỆM có trình độ và được đào tạo bài bản.

Do tính chất của các sản phẩm này, TẤT CẢ CÁC BÁN HÀNG LÀ CUỐI CÙNG. CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN TRẢ LẠI.

Tất cả các khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng thông qua đánh giá và nghiên cứu của riêng họ rằng họ nhận thức đầy đủ và hiểu biết về những điều sau:

Một. Công dụng của sản phẩm và cụ thể hơn là Nghiên cứu trong ống nghiệm về công dụng của sản phẩm.

b. Các quốc gia cụ thể của bạn Các quy định của chính phủ về việc sử dụng và tiếp xúc với tất cả các sản phẩm.

c. Các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn liên quan đến việc xử lý các sản phẩm họ mua.

đ. Sự cần thiết phải cảnh báo đầy đủ về các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào.

phcoker.com có ​​quyền hạn chế và/hoặc từ chối bán sản phẩm cho bất kỳ cá nhân nào không đủ tiêu chuẩn. Tất cả khách hàng PHẢI từ 21 tuổi trở lên mới được mua sản phẩm của chúng tôi. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, phcoker.com SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ NHỮNG THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, CHO DÙ YÊU CẦU CỦA NGƯỜI MUA TRONG HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY CÁCH NÀO. TRỰC TIẾP XEM XÉT VIỆC BÁN BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO CHO BÊN MUA, BÊN MUA ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG VÀ GIỮ CHO CHÚNG TÔI KHÔNG TÁC HẠI TỪ MỌI KHIẾU NẠI, CHI PHÍ, TỔN THẤT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC XỬ LÝ, SỞ HỮU VÀ/HOẶC SỬ DỤNG CỦA BÊN MUA SẢN PHẨM, DÙ ĐƯỢC SỬ DỤNG MỘT MÌNH HOẶC KẾT HỢP VỚI BẤT KỲ CHẤT NÀO. BẤT KỲ BÁN HÀNG NÀO SẼ BỊ TỪ CHỐI.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Các sản phẩm phcoker.com chỉ dành cho mục đích nghiên cứu IN-VITRO trong phòng thí nghiệm– KHÔNG DÀNH CHO CON NGƯỜI hoặc ĐỘNG VẬT SỬ DỤNG hoặc TIÊU THỤ dưới bất kỳ hình thức nào và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với thực phẩm và/hoặc thuốc, thiết bị y tế , mục đích chẩn đoán ống nghiệm hoặc cho mục đích thương mại. Người mua đồng ý rằng các sản phẩm chưa được phcoker.com khử trùng hoặc thử nghiệm về tính an toàn và hiệu quả trong thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm, thương mại hoặc bất kỳ mục đích sử dụng nào khác. Người mua đại diện và bảo đảm rõ ràng với phcoker.com rằng người mua sẽ kiểm tra, sử dụng, sản xuất và tiếp thị đúng cách bất kỳ sản phẩm nào được mua từ phcoker.com và/hoặc các tài liệu được sản xuất bằng các sản phẩm được mua từ phcoker.com theo thông lệ của một người đáng tin cậy người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật và quy định hiện hành, được ban hành ngay bây giờ và sau đây. Người mua bảo đảm thêm rằng bất kỳ vật liệu nào được sản xuất cùng với bất kỳ sản phẩm nào sẽ không bị tạp nhiễm hoặc ghi nhãn sai theo định nghĩa của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang và sẽ không phải là những vật liệu có thể không, theo Mục 404, 505 hoặc 512 của Đạo luật , được đưa vào thương mại giữa các tiểu bang.

Người mua nhận ra và đồng ý rằng, vì các sản phẩm của phcoker.com, trừ khi có quy định khác, chỉ dành cho mục đích nghiên cứu trong ống nghiệm, nên chúng có thể không có trong danh sách hàng tồn kho của Đạo luật kiểm soát chất độc hại (TSCA). Người mua chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm được mua từ phcoker.com được phê duyệt để sử dụng theo TSCA, nếu có.

Người mua có trách nhiệm xác minh các mối nguy và tiến hành bất kỳ nghiên cứu nào cần thiết để tìm hiểu các mối nguy liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm được mua từ www.phcoker.com. Trừ khi có quy định khác, không có sản phẩm nào được mua từ www.phcoker.com được coi là thực phẩm, thuốc, thiết bị y tế hoặc mỹ phẩm. TẤT CẢ các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp CHỈ dành cho mục đích NGHIÊN CỨU. Trong mọi trường hợp, BẤT KỲ tài liệu nào trong số này sẽ được sử dụng cho mục đích điều trị hoặc chẩn đoán. phcoker.com KHÔNG chịu trách nhiệm cho BẤT KỲ thiệt hại nào có thể do sơ suất, lạm dụng hoặc BẤT KỲ vấn đề không lường trước nào khác gây ra.

SỬ DỤNG VÀ BẰNG SÁNG CHẾ: Các vật liệu được bán chỉ dành cho mục đích sử dụng trong phòng thí nghiệm và sản xuất. Chúng KHÔNG được sử dụng làm phụ gia thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, hóa chất gia dụng hoặc các ứng dụng không phù hợp khác. BẠN PHẢI TỐI THIỂU 18 TUỔI. Việc liệt kê một tài liệu trong danh mục này không cấu thành giấy phép hoặc khuyến nghị cho việc sử dụng tài liệu đó vi phạm bất kỳ bằng sáng chế nào.

Khi mua những sản phẩm này, khách hàng thừa nhận rằng có những mối nguy hiểm liên quan đến việc sử dụng chúng. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng từ nghiên cứu và đánh giá độc lập của chính khách hàng, họ nhận thức đầy đủ và hiểu biết về những điều sau:

(I) các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn liên quan đến việc xử lý các sản phẩm đã mua;

(II) Các biện pháp kiểm soát vệ sinh công nghiệp cần thiết để bảo vệ người lao động khỏi các nguy cơ về sức khỏe và an toàn như vậy;

(III) Sự cần thiết phải cảnh báo đầy đủ các nguy cơ về sức khỏe và an toàn liên quan đến sản phẩm; Và

(IV) Các quy định của chính phủ về việc sử dụng và tiếp xúc với các sản phẩm đó. Chúng tôi có quyền hạn chế bán sản phẩm hoặc không bán sản phẩm cho những khách hàng không đủ tiêu chuẩn.

Trong mọi trường hợp, phcoker.com sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, cho dù người mua có yêu cầu trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay không. Khi xem xét việc bán sản phẩm cho người mua, việc bán hàng mà chúng tôi sẽ không thực hiện theo cách khác, người mua đồng ý bồi thường và giữ phcoker.com vô hại trước mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất và trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc xử lý và/hoặc sử dụng của người mua của sản phẩm đã mua.

Tất cả người dùng của www.phcoker.com được yêu cầu hiểu đầy đủ rằng bất kỳ thông tin liên lạc nào khiến chúng tôi tin rằng bạn sẽ sử dụng các sản phẩm này theo cách khác với mục đích của chúng sẽ dẫn đến việc từ chối bán cảnh báo được gửi qua email cho tất cả các bạn thông tin được thu thập sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu "bị cấm" nội bộ của chúng tôi mà mọi đơn đặt hàng đều được kiểm tra. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ hoàn toàn không tha thứ cho việc sử dụng sai www.phcoker.com hoặc các sản phẩm có/được bán ở đây.

www.phcoker.com giả định rằng nhà nghiên cứu đã quen thuộc với các sản phẩm được mua. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại hướng dẫn hoặc đề xuất nào liên quan đến việc hoàn nguyên peptide hoặc ứng dụng của chúng cho nghiên cứu của bạn. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin đó thì bạn sẽ được trả lời từ chối cung cấp email hướng dẫn. Vui lòng tự làm quen với tất cả các sản phẩm và mục đích nghiên cứu của chúng trước khi mua.

Người mua đảm bảo rằng họ có liên kết với phòng thí nghiệm, tổ chức, trường đại học hoặc cơ sở nghiên cứu khác đảm bảo việc mua và sử dụng các sản phẩm do Peptide Science bán chỉ cho mục đích nghiên cứu. Hơn nữa, nếu bất kỳ ai mua hàng từ phcoker.com mà không có các chi nhánh nói trên, họ sẽ thực hiện một hành vi lừa đảo mà họ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Peptide Science có quyền thực hiện sàng lọc thẩm định dựa trên thông tin được cung cấp để kiểm tra tính chính xác. phcoker.com, theo quyết định riêng của mình, có thể yêu cầu xác minh thêm về mối liên kết trước khi thực hiện đơn hàng.

Trong bất kỳ trường hợp nào, BẤT KỲ tài liệu nào trong số này sẽ được sử dụng cho mục đích giải trí cũng như tiêu dùng của con người dưới bất kỳ hình thức nào.

phcoker.com KHÔNG chịu trách nhiệm cho BẤT KỲ thiệt hại nào có thể do sơ suất, lạm dụng hoặc BẤT KỲ vấn đề không lường trước nào khác gây ra.

Nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác

“www.phcoker.com” là nhãn hiệu đã đăng ký của www.phcoker.com.

Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, ảnh, nhãn hiệu, logo, âm thanh, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và mã máy tính (gọi chung là “Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, biểu hiện, “ nhìn và cảm nhận” và việc sắp xếp Nội dung như vậy, có trên Trang web này được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi hoặc cho www.phcoker.com và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh .

Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện của Thỏa thuận sử dụng này, không phần nào của Trang web này và không có Nội dung nào có thể được sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm “ phản chiếu”) vào bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện nào khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của www.phcoker.com.

Bồi thường

Theo đây, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho www.phcoker.com và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý, đồng thương hiệu, đối tác và nhân viên của chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng nội dung trên Trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc truyền qua Trang web này, việc bạn sử dụng Trang web này, kết nối của bạn với Trang web này, việc bạn vi phạm Điều khoản này và Điều kiện của Thỏa thuận sử dụng, hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác.

Liên kết/Phần mềm

Các liên kết từ hoặc đến các trang web bên ngoài Trang web này chỉ nhằm mục đích thuận tiện. www.phcoker.com không xem xét, xác nhận, phê duyệt hoặc kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang web nào được liên kết từ hoặc đến Trang web này, nội dung của các trang web đó, các bên thứ ba có tên trong đó hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Liên kết đến bất kỳ trang web nào khác là rủi ro duy nhất của bạn và www.phcoker.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến liên kết. www.phcoker.com từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng và ngụ ý về tính chính xác, hiệu lực và hợp pháp của bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào được tìm thấy trên các trang web đó. Liên kết đến các trang web phần mềm có thể tải xuống chỉ nhằm mục đích thuận tiện và www.phcoker.com không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khó khăn hoặc hậu quả nào liên quan đến việc tải xuống phần mềm. Việc sử dụng bất kỳ phần mềm đã tải xuống nào được điều chỉnh bởi các điều khoản của thỏa thuận cấp phép, nếu có, đi kèm hoặc được cung cấp cùng với phần mềm.

Tính khả dụng của trang web của chúng tôi

Trang web này thường có sẵn cho người dùng Hai mươi bốn (24) giờ mỗi ngày, Bảy (7) ngày mỗi tuần, Ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày mỗi năm. Tuy nhiên, www.phcoker.com có ​​quyền làm cho Trang web của chúng tôi không khả dụng vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì và trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý rằng www.phcoker.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ sự gián đoạn, đình chỉ hoặc chấm dứt nào của Trang web này và/hoặc các dịch vụ hoặc sản phẩm có trong đó. Sau khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng này, www.phcoker.com cho phép bạn xem Nội dung trên Trang web chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Tài liệu trên Trang web chỉ dành cho các cá nhân tìm hiểu về các sản phẩm hoặc dịch vụ của www.phcoker.com. Nếu bạn không truy cập Trang web cho các mục đích như vậy, bạn không được sử dụng Trang web. Để chắc chắn, việc sử dụng bởi những người không phải là cá nhân hoặc đại lý, luật sư hoặc đại diện của những người không phải là cá nhân đều bị cấm.

Chính sách bảo mật

phcoker.com thu thập thông tin về việc sử dụng trang web của chúng tôi để cung cấp trải nghiệm an toàn và được cá nhân hóa. Điều này bao gồm tên, email, hồ sơ mua hàng và kiểu mua sắm của khách hàng. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin khi bạn đặt hàng với chúng tôi.

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc cho bên thứ ba mượn thông tin của bạn mà không có sự cho phép của bạn. Vì vậy, ví dụ: chúng tôi không bán địa chỉ email của bạn hoặc thông tin khác cho các nhà tiếp thị đại chúng. phcoker.com sẽ được phép liên hệ với bạn với các ưu đãi đặc biệt và thông tin liên quan đến phcoker.com và tất cả các sản phẩm bạn đã mua hoặc mua sắm.

Tại phcoker, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi không thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nào về bạn hoặc máy tính của bạn ngoài những gì được yêu cầu cho đơn đặt hàng của bạn. Các chi tiết cá nhân như tên, địa chỉ hoặc lịch sử mua hàng của bạn không thể xem được bởi bất kỳ ai khác ngoài chính bạn. Tất cả các giao dịch trên trang web này đều được mã hóa SSL để bảo vệ bạn.

Việc chúng tôi thu thập và/hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong khi sử dụng hoặc truy cập Trang web này được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của www.phcoker.com và Điều khoản và Điều kiện của Thỏa thuận sử dụng này. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn cấp cho chúng tôi các quyền có trong đó. Khi sử dụng Trang web này, bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản trên Trang web này bất kỳ thông tin nào có thể bị coi là tục tĩu, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, lạm dụng, bất hợp pháp, xâm phạm quyền riêng tư hoặc có thể bị phản đối, hoặc có thể cấu thành hoặc khuyến khích vi phạm bất kỳ luật nào.

Ngoại trừ thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập từ bạn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, tất cả các nhận xét, nhận xét, đề xuất, ý tưởng hoặc thông tin khác được truyền đạt sẽ trở thành tài sản độc quyền của www.phcoker.com và bạn cấp cho www.phcoker.com một giấy phép miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, không độc quyền để sử dụng hoặc sao chép giống nhau. www.phcoker.com được tự do sao chép, tiết lộ, phân phối hoặc phân tích bất kỳ thông tin nào như vậy cho bất kỳ và tất cả các mục đích và không có nghĩa vụ phải bồi thường cho bạn về bất kỳ thông tin nào như vậy.

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email được bảo vệ].

Tại phcoker™, quyền riêng tư của khách truy cập là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin cá nhân được phcoker™ nhận và thu thập cũng như cách sử dụng thông tin đó.

Đăng nhập tập tin
Giống như nhiều trang Web khác, phcoker™ sử dụng các tệp nhật ký. Thông tin bên trong tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet ( IP ), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet ( ISP ), dấu ngày/giờ, trang giới thiệu/thoát và số lần nhấp để phân tích xu hướng, quản trị trang, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học. Địa chỉ IP và các thông tin khác như vậy không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.

Cookies và Web Beacons
phcoker™ sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của khách truy cập, ghi lại thông tin cụ thể của người dùng về những trang mà người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang Web dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi qua trình duyệt của họ. Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của mình. Thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt.

eMail

Tất cả khách hàng thừa nhận rằng bằng cách mua trên trang web của chúng tôi, bạn đang chọn tham gia vào cơ sở dữ liệu email được mã hóa riêng tư của chúng tôi. Bạn có thể nhận được thư điện tử từ Peptide Science chẳng hạn như Xác nhận đặt hàng, Xác nhận vận chuyển, email quảng cáo và/hoặc bản tin. Nếu bạn hiện đang nhận được bản tin hoặc email từ chúng tôi và muốn ngừng nhận chúng, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email tại [email được bảo vệ] hoặc chỉ cần hủy đăng ký và email của bạn sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

SMS

Dịch vụ tin nhắn di động phcoker (“Dịch vụ”) được vận hành bởi Peptide Science (“phcoker”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Việc bạn sử dụng Dịch vụ cấu thành sự đồng ý của bạn với các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản dành cho thiết bị di động”). Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc hủy Dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ mà không cần thông báo trước. Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, chúng tôi cũng có thể sửa đổi các Điều khoản di động này bất cứ lúc nào và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

Bằng cách đồng ý với dịch vụ SMS/tin nhắn văn bản của phcoker, bạn đồng ý nhận tin nhắn SMS/tin nhắn văn bản định kỳ từ và thay mặt cho phcoker thông qua nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn tới số điện thoại di động mà bạn đã cung cấp, ngay cả khi số điện thoại di động của bạn được đăng ký ở bất kỳ tiểu bang hoặc liên bang nào. Danh sách cuộc gọi. Tin nhắn văn bản có thể được gửi bằng hệ thống quay số điện thoại tự động hoặc công nghệ khác. Các tin nhắn liên quan đến dịch vụ có thể bao gồm các cập nhật, cảnh báo và thông tin (ví dụ: cập nhật đơn hàng, cảnh báo tài khoản, v.v.). Thông điệp quảng cáo có thể bao gồm các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt và các ưu đãi tiếp thị khác (ví dụ: nhắc nhở về giỏ hàng).

Bạn hiểu rằng bạn không phải đăng ký chương trình này để thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào và sự đồng ý của bạn không phải là điều kiện của bất kỳ giao dịch mua nào với phcoker. Việc bạn tham gia chương trình này là hoàn toàn tự nguyện.

Chúng tôi không tính phí Dịch vụ, nhưng bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí và lệ phí liên quan đến nhắn tin văn bản do nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn áp đặt. Tần suất tin nhắn khác nhau. Tin nhắn hoặc dữ liệu có thể được áp dụng. Kiểm tra gói di động của bạn và liên hệ với nhà cung cấp không dây của bạn để biết chi tiết. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí liên quan đến SMS / tin nhắn văn bản, bao gồm cả các khoản phí từ nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ mã ngắn hoặc số điện thoại nào mà chúng tôi sử dụng để vận hành Dịch vụ bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này. Bạn xác nhận rằng bất kỳ tin nhắn nào, bao gồm mọi yêu cầu DỪNG hoặc TRỢ GIÚP mà bạn gửi đến một mã ngắn hoặc số điện thoại mà chúng tôi đã thay đổi có thể không được nhận và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc tôn trọng các yêu cầu được đưa ra trong các tin nhắn đó.

Các nhà cung cấp dịch vụ không dây được Dịch vụ hỗ trợ không chịu trách nhiệm về các tin nhắn bị chậm trễ hoặc không được gửi. Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi số điện thoại di động hợp lệ. Nếu bạn nhận được một số điện thoại di động mới, bạn sẽ cần phải đăng ký chương trình với số mới của mình.

Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc cung cấp không thành công, chậm trễ hoặc chuyển hướng sai đối với bất kỳ thông tin nào được gửi qua Dịch vụ, bất kỳ lỗi nào trong thông tin đó và / hoặc bất kỳ hành động nào bạn có thể hoặc không thực hiện dựa vào thông tin hoặc Dịch vụ.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Để xem cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng xem Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Nội dung của bên thứ ba
Chúng tôi không hợp tác hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ quảng cáo hoặc dịch vụ phân phối nội dung nào của bên thứ ba.

Bảo mật
Về bảo mật, chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa tiêu chuẩn ngành khi chuyển và nhận dữ liệu từ khách truy cập trên trang web của chúng tôi. Đối với thông tin nhạy cảm, chúng tôi sẽ chuyển hướng người dùng đến một trang an toàn trước khi chuyển hoặc nhận dữ liệu nhạy cảm. Thông tin này có thể bao gồm thẻ tín dụng hoặc thông tin ngân hàng, thông tin y tế hoặc thông tin nhạy cảm khác.

Từ chối trách nhiệm trong việc đảm bảo

www.phcoker.com CUNG CẤP NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB NÀY NHƯ MỘT DỊCH VỤ CHO BẠN, KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI. TRANG WEB NÀY KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG CHỨA THÔNG TIN VỀ TẤT CẢ CÁC ỨNG DỤNG CHO SẢN PHẨM ĐÃ BÁN. NÓ CÓ THỂ KHÔNG CHỨA TẤT CẢ THÔNG TIN ÁP DỤNG CHO HOÀN CẢNH CÁ NHÂN HOẶC VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM ĐÃ BÁN CỦA BẠN. NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY, MÁY CHỦ TRANG WEB LÀM CHO NÓ CÓ SẴN VÀ CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM www.phcoker.com CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB NÀY, ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ CÓ SẴN” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO LOẠI, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY LUẬT ĐỊNH. www.phcoker.com TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC LỖI KỸ THUẬT (BAO GỒM LỖI PHẦN CỨNG HOẶC PHẦN MỀM), SỰ TRUYỀN TRUYỀN CỦA MÁY TÍNH KHÔNG HOÀN CHỈNH, BỊ XÓA HOẶC TRỄ HOẶC, VÀ/HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC KỸ THUẬT, CŨNG BÊN THỨ BA TRUY CẬP TRÁI PHÉP CÁC TRUYỀN TRUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG. HƠN NỮA, www.phcoker.com KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG KHÔNG CÓ VIRUS HAY CÁC TÍNH CHẤT GÂY Ô NHIỄM HOẶC PHÁ HẠI KHÁC SẼ ĐƯỢC TRUYỀN, HOẶC KHÔNG CÓ THIỆT HẠI NÀO XẢY RA CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT TRONG VIỆC BẢO VỆ ĐẦY ĐỦ VÀ SAO LƯU DỮ LIỆU VÀ/HOẶC THIẾT BỊ VÀ THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐỂ QUÉT TÌM VIRUS MÁY TÍNH HOẶC CÁC TÍNH CHẤT PHÁ HẠI KHÁC. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN CHỊU RỦI RO RỦI RO CHO VIỆC SỬ DỤNG NÀY, BAO GỒM TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ CẦN THIẾT HOẶC SỬA CHỮA BẤT KỲ THIẾT BỊ NÀO BẠN SỬ DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY.

TRONG PHẠM VI KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ BỞI LUẬT HIỆN HÀNH www.phcoker.com, CÁC CỐ VẤN Y TẾ, NHÀ CUNG CẤP, TƯ VẤN, GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN CỦA HỌ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN TẤT CẢ NỘI DUNG, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC LUẬT ĐỊNH. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM NÀY BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM HOẶC KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM. www.phcoker.com KHÔNG BẢO ĐẢM NỘI DUNG LÀ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC HIỆN TẠI. www.phcoker.com KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB NÀY SẼ HOẠT ĐỘNG KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC RẰNG TRANG WEB NÀY HOẶC MÁY CHỦ CỦA TRANG WEB LÀM NÓ KHẢ DỤNG KHÔNG CÓ VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. NỘI DUNG GIÁ VÀ TÍNH SẴN CÓ, CŨNG NHƯ NỘI DUNG KHÁC CÓ TRONG TRANG WEB NÀY HOẶC CÓ THỂ TRUY CẬP TỪ TRANG WEB NÀY, CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG ĐƯỢC THÔNG BÁO.

BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG www.phcoker.com KHÔNG XÁC NHẬN NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC TRUY CẬP QUA CÁC LIÊN KẾT HOẶC CÁC PHƯƠNG TIỆN KHÁC TỪ TRANG WEB NÀY VÀ NÓ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ NỘI DUNG ĐÓ THẬM CHÍ DÙ NÓ CÓ THỂ BẤT HỢP PHÁP, QUÁ KHÓA, TỘI PHẠM, QUYỀN RIÊNG TƯ XÂM LƯỢC, LẠM DỤNG, ĐE DỌA, CÓ HẠI, TUYỆT TÙY HOẶC KHÁC LÀ PHẢN ĐỐI HOẶC VIỆC XÂM PHẠM HOẶC CÓ THỂ XÂM PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC CÁC QUYỀN KHÁC CỦA NGƯỜI KHÁC.

TRANG WEB NÀY BAO GỒM NỘI DUNG DO BÊN THỨ BA VÀ BẠN, KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI CUNG CẤP. www.phcoker.com LÀ NHÀ PHÂN PHỐI NỘI DUNG ĐÓ CHỨ KHÔNG PHẢI NHÀ XUẤT BẢN CỦA NÓ. VIỆC KIỂM SOÁT BIÊN TẬP NỘI DUNG ĐÓ CỦA www.phcoker.com GIỐNG NHƯ KIỂM SOÁT CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG HOẶC ẤN TIN. CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA www.phcoker.com CÓ THỂ THỂ HIỆN MỘT SỐ Ý KIẾN HOẶC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ ƯU ĐÃI NHẤT ĐỊNH. www.phcoker.com KHÔNG ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI TÍNH ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC, KỊP THỜI HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA THÔNG TIN HOẶC ƯU ĐÃI DO CÁC BÊN THỨ BA CUNG CẤP. www.phcoker.com KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC BẢO ĐẢM VỀ HIỆU SUẤT CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, BAO GỒM SỰ TUÂN THỦ CỦA BÊN THỨ BA BẤT KỲ BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ LUẬT, QUY TẮC, QUY ĐỊNH HAY CHÍNH SÁCH NÀO.

www.phcoker.com KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG THÔNG TIN, DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM CÓ TRONG TRANG WEB NÀY SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC RẰNG CHÚNG KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO BẠN NÊN XÁC NHẬN BẤT KỲ THÔNG TIN QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI BẠN TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM. BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, PHÙ HỢP VÀ HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO BẠN CUNG CẤP www.phcoker.com.

XÉT XÉT MỘT PHẦN CHO VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY VÀ SỬ DỤNG NỘI DUNG TRONG NÓ, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG www.phcoker.com KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO CHO CÁC QUYẾT ĐỊNH BẠN CÓ THỂ ĐƯA RA HOẶC HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG . BẠN CŨNG ĐỒNG Ý RẰNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA www.phcoker.com PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP CỦA BẠN BẤT CỨ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG HOẶC KHIẾU NẠI (VÍ DỤ, HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, LỪA ĐẢO, SƠ CỨU, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TÚC, SAI LẦM CHUYÊN NGHIỆP, LỪA ĐẢO, HOẶC CÁC CƠ SỞ KHÁC CHO KHIẾU NẠI), ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở GIÁ MUA CỦA BẤT KỲ MẶT HÀNG NÀO BẠN ĐÃ MUA TỪ www.phcoker.com TRONG GIAO DỊCH ÁP DỤNG. www.phcoker.com SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HẬU QUẢ, HOẶC TRÁCH NHIỆM NGAY THẬM CHÍ KHI www.phcoker.com ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. ĐÂY LÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TOÀN DIỆN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA NÓ (BAO GỒM CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG), CÁCH DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. VÌ MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, GIỚI HẠN ĐÓ CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Thỏa thuận tuân thủ tất cả các luật hiện hành của bạn

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, đạo luật và quy định của địa phương, tiểu bang hoặc liên bang có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc sử dụng Trang web này và các dịch vụ hoặc sản phẩm liên quan có trên đó.

Mối quan hệ giữa www.phcoker.com và Người dùng.

www.phcoker.com và người dùng Trang web của chúng tôi là các nhà thầu độc lập và không có cơ quan, đối tác, việc làm hoặc mối quan hệ nào khác được tạo ra hoặc dự định tạo ra bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi.

Giá cả; Điều khoản thanh toán; Quan tâm

phcoker.com dựa vào từng khách hàng để biết các yêu cầu của khu vực riêng của họ và mua hàng cho phù hợp. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn đối với thuế GTGT hoặc thuế nhập khẩu, chứng nhận nhập khẩu, giấy phép, đăng ký hoặc bất kỳ thứ gì khác mà nếu không có được chúng sẽ khiến chúng không tuân thủ các quy định của quốc gia của chúng.

Giá cho các sản phẩm và dịch vụ trên Trang web này được trích dẫn, để thuận tiện, bằng đô la Mỹ và sẽ được quy định trên Trang web này tại thời điểm chấp nhận đơn đặt hàng của www.phcoker.com. Giá cho Sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo thêm. Các điều khoản tín dụng nằm trong toàn quyền quyết định của www.phcoker.com và trừ khi có quy định khác trong hóa đơn của www.phcoker.com, thanh toán phải được www.phcoker.com nhận trước khi www.phcoker.com chấp nhận đơn đặt hàng.

Hậu quả

www.phcoker.com có ​​quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng. Nếu hành vi vi phạm của bạn gây hại cho người khác, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho www.phcoker.com không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa chúng tôi về Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng Trang web này, thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết thông qua đàm phán thiện chí giữa các bên.

Luật pháp hiện hành và quyền tài phán

Trang web này (không bao gồm các trang được liên kết, nếu có) được quản lý và kiểm soát bởi www.phcoker.com và các chi nhánh, công ty con, cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý từ các văn phòng của nó theo luật của Nevis. Bạn đồng ý rằng Điều khoản và Điều kiện của Thỏa thuận sử dụng này và Trang web này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật Nevis mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập Trang web này và/hoặc các dịch vụ liên quan của www.phcoker.com và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán mà bạn đang ở.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ điều khoản nào được kết hợp hoặc đề cập ở đây cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa www.phcoker.com và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này và chủ đề của nó, đồng thời thay thế mọi hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đó (cho dù là điện tử, bằng lời nói). hoặc bằng văn bản) liên quan đến chủ đề và không được sửa đổi hoặc bổ sung ngoại trừ bằng văn bản hoặc bằng cách www.phcoker.com thực hiện các sửa đổi hoặc bổ sung đó theo Điều khoản và Điều kiện của Thỏa thuận sử dụng này.

Rẽ

Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này được coi là hoặc được xác định là không thể thi hành, thì phần đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức độ tối thiểu cần thiết. Phần còn lại của Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, bao gồm bất kỳ phần nào được sửa đổi, sẽ vẫn giữ nguyên và có hiệu lực đầy đủ. Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này là toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi điều chỉnh việc bạn sử dụng Trang web này.

Tiêu đề

Các tiêu đề trong Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này và Chính sách Quyền riêng tư của www.phcoker.com chỉ mang tính chất tham khảo.

Trường hợp bất khả kháng

www.phcoker.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc sai sót nào trong việc thực hiện do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của mình, bao gồm, nhưng không giới hạn, sự chậm trễ do đặt hàng quá hạn các sản phẩm được yêu cầu, sự chậm trễ của thư tín, sự chậm trễ của hải quan hoặc thất lạc lô hàng. www.phcoker.com sẽ không chịu trách nhiệm thông báo cho Khách hàng trong trường hợp chậm trễ như vậy. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận khác để mua các sản phẩm thay thế và mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc mua hàng đó.

Hoàn thành thỏa thuận

Trừ khi được quy định rõ ràng trong một “thông báo pháp lý” cụ thể trên Trang web này, các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Trang web này đối với việc sử dụng Trang web này và Nội dung. Bằng cách nhấp vào “Tôi đồng ý” khi đặt hàng, bạn đồng ý với TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN và ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚNG TÔI như đã nêu ở trên cũng như Chính sách Giao hàng và hoàn tiền của chúng tôi.

Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên thì KHÔNG mua hàng từ chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn.